Information

Almedalen 2017 – Rexel är på plats!

Energirevolutionen fortsätter hos oss på Rexel. Vi finns även i år på plats I Visby under Almedalsveckan 2017. På Skeppsbron sätter vi upp ett stort tält som blir vår mötesplats under tiden 2-6 juli. I tältet arrangerar vi ett 20-tal seminarier om solenergi, laddsystem för elfordon, energismart belysning och smarta och trygga fastigheter.

För fjärde året i rad arrangerar vi också en programpunkt i Almedalen där vi samlar kunniga och engagerade företrädare från politiska partier, näringsliv, branschorganisationer etc. Vi vill lyfta frågor som berör energieffektivisering och förnybar energi, hur vi bygger energismart och med kvalitet samt hur vi ska få ur “proppen” i Sverige och verkligen få fart på omställningen från fossila bränslen till förnybar el. Journalist Willy Silberstein är kunnig och engagerad moderator. Arrangemanget kallar vi Träffpunkt Rexel och det går av stapeln den 3 juli kl 16.00-17.30 på Frimis, Smedjegatan 17 i Visby.
Hela vårt program finns på http://www.almedalsveckan.info/event/list/2017#p1

A World of Energy

A World of Energy

Sveriges mest välfyllda depå av innovativa eltekniska produkter. Beställ på nätet, hämta ut i 63 butiker över hela landet.