Erbjudande

Utbildningar

Kompetens är utvecklande!
Att investera i kompetens utvecklar inte bara den enskilde medarbetaren utan även företaget.

När kraven på lönsamhet och effektivitet hela tiden ökar och konkurrensen hårdnar är det viktigt att hålla kompetensen på en hög nivå. Teknikutvecklingen och nya komplexa helhetslösningar ställer krav på ny kunskap. Att satsa på ökad kompetens är inte en kostnad utan en investering i konkurrensfördelar.

På Selga kallar vi vår kursverksamhet för SelgaAcademy och motsvarigheten på Storel är Storelskolan. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, har hela tiden koll på vad som är aktuellt på marknaden och söker löpande nya utbildningar till vår kursverksamhet. Målet är att öka våra kunders kunskap och förståelse inom olika områden samtidigt som vi också kan vidareutveckla våra medarbetares kompetens.

I våra kurser kan du lära dig mer om till exempel KNX, elsäkerhet, larm/säkerhet/passersystem, installationskontroll, kommunikation, affärsmannaskap, solenergi, laddystem etc. Du hittar även certifieringsutbildning för lift-och fallskydd, olika kurser inom hälsa/sjukvård med mera.

Vi anordnar öppna kurser på våra filialer, och vi kan även arrangera kundanpassade utbildningar för just dig eller ditt företagsbehov och önskemål. Prata med din kontakt på Selga eller Storel som kan berätta mer.

Vill du se våra kurser? Ladda ner Selgas och Storels kurskatalog här.