Lösningar

Rexel Data Solutions

Idag ökar antalet enheter som vi vill koppla upp mot internet drastiskt. Digital kommunikation har revolutionerat vårt sätt att arbeta och kommunicera. Inte minst med explosionen inom området IOT (Internet Of Things) där vi kopplar upp fler enheter och sensorer mot nätverk. Det ställer krav på att vi har snabba nätverk som är professionellt installerade för att kunna hantera dessa enorma dataflöden som genereras.

Vi har ett starkt erbjudande som täcker upp hela behovet för att bygga snabba och professionella datanätverk. Allt från kabeln/uttaget till inkoppling av nätverket.

Passivt – Kopparkabelsystem
Kompletta system för professionella datanätsinstallationer. Här arbetar vi med vårt eget varumärke Gigamedia, ett komplett fabrikat som har alla de komponenter som behövs. Du kan läsa mer om det här. Kontakta oss, vi hjälper till med den bästa lösningen, varje gång.

Passivt – Fiber
Många uppfattar fibernätverk som komplext och svårt. Det finns många olika typer av kabel, kontakter och utrustning som behövs för att få ihop installationen. Rexel Data hjälper dig att hitta rätt produkter och lösning för ditt projekt, oavsett om det handlar om att koppla ihop ett våningsplan/fastighet eller om det är ett FTTH (Fiber to the home) projekt.
Är du inte igång med fiberarbeten? Vi har utbildningar som ger tillräcklig kunskap för att komma igång. Du kan läsa mer om det på storel.se och selga.se.

Aktivt – det vi kopplar in i nätverket
Ingenting är starkare än den svagaste länken. Vi har satt ihop ett bra sortiment av aktiva produkter som ska ge bästa prestanda. Switchar, routrar, brandväggar, trådlösa WiFi-lösningar och mycket mer. Tveka inte att kontakta oss så vi kan hjälpa dig att hitta rätt produkt för ditt behov.

IP-kameralösningar – trygghetsskapande teknik!
Tekniken inom det här området utvecklats fort. Från att ha använt kamera till att övervaka ett område med rörelsedetektering kan vi idag ställa frågan ”Vad vill vi att kameran ska göra för uppgift?” Vi har de delar som behövs för en bra kamerainstallation. Vi hjälper också till att checka av frågeställningarna för att installationen och funktionerna ska bli enligt önskemål och behov. Vilken prestanda behövs? Hur ska jag koppla ihop det? Hur och var ska det inspelade materialet lagras? Finns rätt ljusförutsättningar? Frågeställningar som vi hjälper till med.

Vi har valt att dela in kameror i 3 olika kategorier:

  • Rörelsedetektering – enklare installation där man vill få kontroll över ett område, gärna med möjlighet att bli notifierad när något händer.
  • Intelligent rörelsedetektering – när man ställer högre krav på att få veta mer specifikt vad som händer. Exempelvis att få bort falska larm vid rörelser som egentligen inte ska larma.
  • Affärsanalys – hur människor rör sig i den övervakade ytan, personräkning, ålder-/könsbestämning, möjligheterna är oändliga!

Rexel Care
Samhällsklimatet har blivit tuffare och fler upplever en all mer otrygg tillvaro. En åldrande befolkning kommer kräva att fler behöver vårdas i hemmet. Mot det ställs vår rätt till integritet, vad som är realistiskt och hur vi möjliggör att båda dessa intressen tillvaratas. Inom området Rexel Care jobbar vi med ny teknik som värnar om individens trygghet individens trygghet och som inte är integritetskränkande. Det finns stora möjligheter att med ny teknik och styrning öka tryggheten i både offentliga som privata fastigheter.

 

Broschyr
Trygghet – med hjälp av ny teknik (PDF)