Lösningar

Rexel Data Solutions

Idag ökar antalet enheter som vi vill koppla upp mot internet drastiskt. Digital kommunikation har revolutionerat vårt sätt att arbeta och kommunicera.

Inte minst med explosionen inom området IoT (Internet of Things) där vi kopplar upp fler enheter och sensorer mot nätverk. Det ställer krav på att vi har snabba nätverk, både kabelbundet och trådlöst, som är professionellt installerade för att kunna hantera dessa enorma dataflöden som genereras. Vi har ett starkt erbjudande som täcker upp hela behovet för att bygga snabba och professionella datanätverk. Allt från kabeln/uttaget till inkoppling av nätverket.

Passivt – Kopparkabelsystem
Kompletta system för professionella datanätsinstallationer. Här arbetar vi bl.a. med vårt eget varumärke Gigamedia, ett komplett fabrikat som har alla de komponenter som behövs både inom fiber och kopparlösningar. Vi supportar dig i ditt projekt och ser till att din kund får den bästa lösningen.

Passivt – Fiber
Många uppfattar fibernätverk som komplext och svårt. Det finns många olika typer av kabel, kontakter och utrustning som behövs för att få ihop installationen. Rexel Data Solutions hjälper dig att hitta rätt produkter och lösning för ditt projekt, oavsett om det handlar om att koppla ihop ett våningsplan/fastighet eller om det är ett FTTH (Fiber to the Home) projekt.

Är du inte igång med fiberarbeten? Vi har utbildningar som ger tillräcklig kunskap för att komma igång.

Aktivt – det vi kopplar in i nätverket
Ingenting är starkare än den svagaste länken. Vi har satt ihop ett bra sortiment av aktiva produkter som ska ge bästa prestanda. Switchar, routrar, brandväggar, trådlösa WiFi-lösningar och mycket mer.

IP-kameralösningar – trygghetsskapande teknik!
Tekniken inom det här området utvecklas fort. Från att ha använt kamera till att övervaka ett område med rörelsedetektering kan vi idag ställa frågan ”Vad vill vi att kameran ska göra för uppgift?” Vi har de delar som behövs för en bra kamerainstallation. Vi hjälper också till att checka av frågeställningarna för att installationen och funktionerna ska bli enligt önskemål och behov.  Vilken prestanda behövs? Hur ska jag koppla ihop det? Hur och var ska det inspelade materialet lagras?Finns rätt ljusförutsättningar? Frågeställningar som vi hjälper till med.

Vi har valt att dela in kameror i 3 olika kategorier:

  • Rörelsedetektering – enklare installation där man vill få kontroll över ett område, gärna med möjlighet att bli notifierad när något händer.
  • Intelligent rörelsedetektering – när man ställer högre krav på att få veta mer specifikt vad som händer. Exempelvis att få bort falska larm vid rörelser som egentligen inte ska larma.
  • Affärsanalys – hur människor rör sig i den övervakade ytan, personräkning, ålder-/könsbestämning, möjligheterna är oändliga!

Persontrygghet i privata och offentliga fastigheter
Samhällsklimatet har blivit tuffare och fler upplever en allt mer otrygg tillvaro. En åldrande befolkning kommer kräva att fler behöver vårdas i hemmet. Mot det ställs vår rätt till integritet, vad som är realistiskt och hur vi möjliggör att båda dessa intressen tillvaratas. Inom området persontrygghet jobbar vi med ny teknik som värnar om individens trygghet och som inte är integritetskränkande. Det finns stora möjligheter att med ny teknik och styrning öka tryggheten i såväl offentliga som privata fastigheter.

Referensprojekt
En av våra uppdragsgivare är Telecity Group som är en ledande leverantör av datacentraler i Europa, valde Rexel att leverera lösningar inom strömfördelning och data för Condorcet Center i Paris. Du kan läsa mer om våra referensprojekt här

Mer information
Här kan du läsa mer eller ladda hem våra broschyrer om Gigamedia och Trygghet med ny teknik. Inom flera av områdena t.ex. fiber och kopparlösningar, kamerateknik har vi också kurser/utbildningar inom ramen för Selga Academy och Storelskolan hos våra försäljningskanaler Selga och Storel.

Gigamedia – Proffsigt helt enkelt >>

Trygghet med ny teknik >>

Selga Academy>>

Storelskolan>>

Kontakta oss
Vi är specialister inom dessa områden och tillsammans kan vi hjälpa dig i ditt projekt oavsett vem du är. Till vårt produktutbud har vi också olika tjänster som t.ex. finansiering av investering i trygghetskameror eller larmsystem. Vi har en central avdelning som heter Teknisk Försäljning som supportar kunder och våra filialer på Selga och Storel med olika typer av projekt.

Vi du komma i kontakt med oss på Teknisk Försäljning klickad du här.