Lösningar

Rexel Energy Solutions

Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige.

Vårt erbjudande är energibesparande produkter och lösningar för såväl privatkunder som slutkunder i näringslivet. Vi erbjuder produkter och tjänster inom solenergi, energibesparande belysning, laddsystem för el- och laddhybridbilar och hem & fastighetsautomation.

Belysning
Att byta ut befintliga belysningsanläggningar till bättre och mer energieffektiv belysning är det effektivaste sättet att minska sin energiförbrukning. Vi arbetar med energiinventeringar tillsammans med våra installatörskunder och lämnar ett komplett investeringsunderlag, baserat på en behovsinventering med återbetalningstid baserad på TCO-kalkyler. Har du som elinstallatör en kund som har gammal eller ineffektiv belysning så tag kontakt med oss.

Solenergi
Rexel är världens största distributör av solenergiprodukter och har många års erfarenhet inom området. Vi tror på solen som energikälla för att klara Sveriges målsättning att ställa om till förnyelsebar energi. En klimatsmart investering i solenergi ger återbetalning på relativt kort tid. Med de bidrag och incitament som erbjuds idag, förkortas den tiden ytterligare. Rexel erbjuder både produkter och tjänster med bra garantier från trygga leverantörer. Kontakta oss så hjälper vi dig i ditt projekt.

Laddsystem
El är framtidens drivmedel och antalet el- och elhybridbilar ökar snabbt. Därför är det läge att öka möjligheterna att ”tanka el” redan nu. Rexel har kunskap om framtidens infrastruktur och smarta produkter för såväl snabbladdning och distansladdning som hemmaladdning för elfordon. Vi samarbetar med leverantörer som har marknadens bästa sortiment av laddstolpar, men även med tjänsteleverantörer för betalningsmodeller, övervakning och support. Med vår kunskap och rätt produkt har du möjlighet att erbjuda dina kunder laddsystem som är anpassat efter kundens önskemål.

Referensprojekt
En av våra uppdragsgivare är Cecilia Hägglöf, VD på TeknoDetaljer i Järfälla AB, som sänkte sin energiförbrukning med ny belysning och investerade i solenergi i företagets fabrikslokaler. Du kan läsa mer om våra referensprojekt här

Mer information
Här kan du ladda ner och läsa mer i våra broschyrer om energiinventering belysning, solenergi och laddsystem. Inom flera av våra områden t.ex. solenergi och laddsystem har vi också kurser/utbildningar inom ramen för Selga Academy och Storelskolan inom våra säljkanaler Selga och Storel.

Belysning – Lönsamt och långsiktigt (PDF)
Laddsystem så fungerar Elbilsladdning (PDF)
Solenergi – Vägen till fast elpris (PDF)
Solenergiprodukter, 2018 (PDF)
Bläddringsbar Solenergiprodukter 2018 online

Utbildning
Selga Academy >>
Storelskolan>>

 Kontakta oss
Vi är marknadsledande inom dessa områden och tillsammans kan vi hjälpa dig i ditt projekt oavsett vem du är. Till vårt produktutbud har vi också olika tjänster som t.ex. finansiering av investering i energieffektiva produkter och förnybar energi, betalnings- och servicetjänster kopplat till laddsystem. Vi har en central avdelning som heter Teknisk Försäljning som supportar kunder och våra filialer hos Selga och Storel med olika typer av projekt.

Vi du komma i kontakt med oss på Teknisk Försäljning så klicka här.