Kundsegment

Bygg och Fastighet

Rexel Bygg & Fastighet arbetar och erbjuder ett brett sortiment av energismarta produkter, lösningar och tjänster. Då vårt kundsegment innefattar fastighetsbolag, allmännyttan (HBV), facility management, Prefab och OEM-byggare så har vi lösningar för alla miljöer och byggnader.

Vi tittar på många delar av din fastighet när du kontaktar oss för en kostnadsfri konsultering. Allt från energismarta, verktygslösa och effektiva belysningsarmaturer samt tar fram energi-/LCC-kalkyl vid behov. En annan viktig del vi jobbar med är förnybar energi i form av solenergi och ladd stolpar för ett mer hållbart, miljövänligt och mer ekonomiskt fastighetsägande.

För mer information kontakta: hakan.pettersson@rexel.se