Kundsegment

Elinstallatörer

Rexel KAM Elinstallation ansvarar för kundgruppen rikstäckande elinstallatörer. Vi erbjuder våra kunder tillgänglighet, trygghet och support vilka är viktiga delar i vår värdekedja. Vi ska uppfattas som en helhetsleverantör till våra kunder och ha ett lagerdjup som täcker det dagliga behovet av elmateriel.

Viktigt är att skapa, bibehålla och vårda goda relationer. Det innebär bl.a. att vi ska ha ett ömsesidigt förtroende och respekt för varandras sätt att göra affärer och utifrån det hittar och utvecklar vi affärsmöjligheter tillsammans. Detta gör också att vi kan skapa en god lönsamhet och ett mervärde i vår gemensamma affär med kunderna.

För mer information kontakta: jukka.soderling@rexel.se