Våra kunder

Industri OEM

Vi är specialiserade inom Industri OEM och vår målsättning är att tillsammans med våra leverantörer erbjuda rätt produkt till rätt pris.

Vi anpassar vårt sortiment efter ditt behov och ser till att materialet kommer i tid så att du ska kunna koncentrera dig på kärnverksamheten. Vår distribution ombesörjer att produkterna levereras rätt tid och vi skräddarsyr och optimerar materialflödet.

Med oss som distributionspartner har du en kontakt och ett materialflöde från 1000-tals leverantörer. Det sparar tid och är effektivt utifrån ett logistikperspektiv. Vi kan också erbjuda olika tjänster som till exempel finansiering av investering i energieffektiva produkter och förnybar energi, betalnings- och servicetjänster kopplat till t.ex laddsystem.

Vill du komma i kontakt med vår OEM-avdelning? Skicka ett e-mail till: elisabeth.gabrielnilsson@rexel.se