Om oss

Energiinitiativet – ett samarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet

Energiinitiativet är ett gemensamt hållbarhetssamarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet, där målet är att reducera energiförbrukningen för föreningsägda anläggningar runt om i Sverige.

Rexels sociala engagemang, med blicken på det globala FN-målet nr 7 ”hållbar energi för alla”, innebär att vi har startat ett nytt energiinitiativ tillsammans med Svenska Fotbollförbundet.

Målsättningen är att reducera energiförbrukning, och därmed kostnader, för fotbollens 1500 föreningsägda anläggningar. Det bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer resurser på att utbilda barn och ungdomar.

Vi kommer att fokusera arbetet kring fotbollsanläggningar genom att erbjuda energimätningar, energieffektivisering, solceller och solpaneler samt olika lösningar och tjänster för elbilsladdning.

Läs mer om våra erbjudande på hållbara energilösningar här.

Vill du göra en energiutvärdering i din förening? Kontakta oss för mer information.

Energiintiativet_goal7_full_width