Om oss

Vårt miljöarbete

Koldioxidutsläppen ökar, havsnivåerna stiger och atmosfären blir varmare. Att få ner energianvändningen är mycket viktigt för en mer hållbar utveckling, samtidigt som tillgång på energi är en förutsättning för samhällsutvecklingen.

En stor del av vår verksamhet bygger på att bidra till att lösa miljöekvationen med bibehållen kund- och affärsnytta. Vi erbjuder energieffektiva produkter och lösningar och samordnar frakter för att minimera de totala transporterna för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 samt anslutna till FTI, El-Kretsen och Batteriregistret. Självklart är vi måna om att minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet.

Rexels åtaganden, insatser och