Om oss

Om oss

Rexel är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder på tre kontinenter, med fler än 27.000 medarbetare och en omsättning på 136 miljarder SEK.

Rexel Sverige har en stark position genom våra tre varumärken Selga, Storel och Moel. Vi är närmare 800 medarbetare på 62 platser och har en omsättning på ca 5 miljarder SEK (2017). Vi erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader, såväl inom tung industri och kraftbolag som i kommersiella fastigheter och helt vanliga svenska hem. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Vi är experter på modern teknik för smartare fastigheter där vi också marknadsför koncept och tjänster som bidrar till att utveckla våra kunders verksamhet.

Mission
Vi supportar våra kunder inom bostäder, kontor och industrisektorn genom att erbjuda ett skräddarsytt och skalbart sortiment av produkter och tjänster inom energihantering för nybyggnation, renovering, produktion och underhåll.

Vi är specialister och en kompetent partner
Effektiv distribution av produkter och tjänster som ger stora fördelar i materialflödet för alla i värdekedjan. Som specialist hjälper vi våra kunder med den bästa lösningen i varje specifikt projekt. Vi driver utvecklingen i vår bransch mot ett energieffektivt och fossilfritt Sverige.

Vi finns i hela Sverige
Närheten till våra kunder är viktig. Vi vill inte bara vara en produktleverantör utan en partner till våra kunder som man kan lita på. I Sverige möte vi marknaden genom våra organisationer inom Selga, Storel och Moel. Våra kunder finns inom elinstallationsbranschen, industrin, elnätsföretag, kommuner och landsting samt fastighetsägare. Vi är totalt 450 personer som har en säljfunktion bestående av ute- inne- och butikssäljare som hjälper våra kunder med produkter och lösningar. Vi har också en central teknikavdelning som driver försäljning inom förnybar energi, energieffektiva lösningar samt hjälper olika kunder i olika typer av projekt. Vi är marknadsledande i vår bransch inom solenergi, energieffektiv belysning, laddsystem för el-och laddhybrider samt inom hem & fastighetsautomation.

Vårt miljöarbete
Koldioxidutsläppen ökar, havsnivåerna stiger och atmosfären blir varmare. Att få ner energianvändningen är mycket viktigt för en mer hållbar utveckling, samtidigt som tillgång på energi en förutsättning för samhällsutvecklingen. En stor del av vår verksamhet bygger på att bidra till att lösa miljöekvationen med bibehållen kundnytta och affärsnytta. Vi erbjuder energieffektiva produkter och lösningar och samordnar frakter för att minimera de totala transporterna för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 samt anslutna till FTI, El-Kretsen och Batteriregistret. Självklart är vi måna om att minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet.

Rexels åtaganden, insatser och lösningar för att bidra till att minska klimatförändringarna sker på global och lokal nivå. Våra globala åtagande för hållbar utveckling är bland andra:

  • Utveckla energieffektiva lösningar för våra kunder och för samhället som helhet
  • Främja hållbarhet i vår värdekedja
  • Förbättra social och miljömässig prestanda i vår verksamhet

Våra åtaganden till 2020 är bland annat att dubblera vår försäljning av energilösningar, att minska vår volym av direkt inköp med 80 % baserat på hållbarhetskriteria och att minska vårt C02 avtryck med 30 %. Vi har också förpliktat oss att följa United Nations Global Compact mål.

Rexel Foundation
Vi driver en fond som har till uppdrag att förbättra tillgången till klimatsmart energi för alla. Sedan starten driver vi 70 projekt i över 20 länder vilket har påverkat över 150.000 människor. Fonden stöder handlingar som underlättar tillgång till effektiv och hållbar energi, stödjer kampen mot bränslefattigdom, utvecklar lösningar inom förnybar energi och finansiering, uppmuntrar energiomställning och ny teknik samt informerar och utbildar om energiövergången. De fyra olika områdena vi driver projekt inom är:

  • Gemenskapsprojekt som främjas av föreningar och icke-statliga organisationer och som uppmuntrar och arbetar med de mest utsatta samhällena för att hantera sin energiförbrukning och förbättra sina levnadsvillkor.
  • Sociala innovationsprojekt som drivs av sociala entreprenörer som utvecklar nya ekonomiska modeller som har sociala konsekvenser.
  • Kunskap och läroprojekt som omfattar projekt som skapas av forskare och experter inom energieffektivitet som delas med allmänheten.
  • Medarbetarprojekt som är initiativ som sponsras av koncernens anställda

I Sverige har vi ett samarbete med Ingenjörer utan gränser och ett projekt i Kamerun (en flickskola) där vi har sponsrat med en solcellsanläggning för att tillse en stabil energiproduktion.

Etiska regler
Rexel förutsätter att de anställda alltid agerar med integritet och på ett etiskt korrekt sätt. Detta för att bevara det ömsesidiga förtroendet och respekten från kunder, aktieägare, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och samhället. Rexels etiska guide utvärderas varje år för att mäta resultatet och för att behålla drivkraften för att ständigt utveckla den.

Medlemskap

SEG
Vi är medlemmar i SEG som administrerar våra och andra elgrossisters gemensamma produktdatabas. Vi underlättar för installatörer, grossister och fabrikanter genom att tillhandahålla E-nummer. Läs mer på www.seg.se

EEF
EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

Medlemmar i EEF kan vara företag som arbetar med energieffektivisering i slutanvändarledet, i distributionsledet eller med teknik som minskar effekttoppar i energisystemet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Våra viktigaste områden inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler. EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee.
Läs mer om EEF: https://eef.se/

Svensk Solenergi
Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt 210 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet. Vi uppvaktar myndigheter i syfte att främja villkoren för solenergiutnyttjande i Sverige och fungerar som remissinstans i relaterade frågor och tar fram informationsmaterial för såväl allmänhet som beslutsfattare.

Vi delar ut Solenergipriset till årets anläggning och årets prestation för uppmärksamma solenergitillämpningar och sprida information om bra exempel och arrangerar branschseminarier i syfte att diskutera branschgemen­samma aktiviteter. Vi är också medlem i Swedish Standards Institute (SIS), som administrerar standardiserings­arbete inom ISO och CEN och medlemmar i European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) – www.estif.org – som representerar den europeiska solvärmebranschen.
Läs mer om Svensk Solenergi: https://www.svensksolenergi.se/

KNX Sweden
Sedan ett par år tillbaka är vi aktiva medlemmar i KNX Sweden som är en underavdelning till KNX Association som är grunden och ägaren av KNX tekniken som är en världsomfattande standard för alla applikationer i hem och fastighetsautomation, från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vatten kontroll, energiövervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio/video och mycket mer.

KNX är den globala standarden för hem- och fastighetsautomation med ett enda, tillverkare oberoende design och driftsättning verktyg (ETS), med en komplett uppsättning kommunikationsmedia stöds (TP, PL, RF och IP) samt en komplett uppsättning av stöd av konfigurationslägen (system och enkla läge). KNX är godkänd som en europeisk (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och en internationell standard (ISO / IEC 14.543-3). Läs mer om KNX Sweden på: https://www2.knx.org/se/

A World of Energy

A World of Energy

Vi tar täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta paketlösningar som energieffektiviserar Sverige.