Om Rexel

Om Rexel

Rexel Sverige AB är en del av en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 25 länder på tre kontinenter. I Sverige har vi en stark position, cirka 730 medarbetare på 62 platser och en omsättning på cirka 4,5 miljarder svenska kronor (2016).

Vi utvecklar innovativa konceptlösningar och erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader. Inom tung industri och kraftbolag, såväl som i kommersiella fastigheter och helt vanliga svenska hem. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Vi gör det inom verksamhetsområdet Rexel Energy Solutions. Rexel är experter på smart teknik för smartare fastigheter. Vi marknadsför tjänster och produkter via verksamhetsområdet Rexel Building Automation.

Mission
Vår mission är att bidra till att våra kunder skapar värde och utvecklar sin verksamhet. Det ska vi göra genom att tillhandahålla ett brett spektrum av hållbara och innovativa produkter och tjänster för automation, tekniska lösningar och energieffektivisering.

Vår organisation
Rexel Sverige AB ingår i den franska världsledande elgrossistkoncernen Rexel. Med en väl utvecklad logistik erbjuder vi hög tillgänglighet på den svenska marknaden, med försäljningsställen från Norrland till Skåne genom grossisterna Selga, Storel och Moel. Rexel backar upp och utvecklar nya och befintliga kunder med tung teknisk kompetens inom exempelvis hem & fastighetsautomation (KNX), belysning, tele och data, säkerhet, solenergi och laddsystem för elbilar.

Inom Rexel ser vi till att affärsutveckling, konceptutveckling, projektledning och support kommer Selga & Storel och våra kunder till nytta samt att vi direkt bearbetar kunder inom industri, kraftbolag, stora installatörsföretag och större fastighetsägare.

Vårt miljöarbete
Koldioxidutsläppen ökar, havsnivåerna stiger och atmosfären blir varmare. Att få ner energianvändningen är mycket viktigt för en mer hållbar utveckling, samtidigt som tillgång på energi en förutsättning för samhällsutvecklingen. En stor del av vår verksamhet bygger på att bidra till att lösa miljöekvationen med bibehållen kundnytta och affärsnytta.

Vi erbjuder energieffektiva produkter och lösningar och samordnar frakter för att minimera de totala transporterna för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004 samt anslutna till FTi, El-Kretsen, EE- och Batteriregistret. Självklart är vi måna om att minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet.

Länk till vårt kvalitets- och miljöcertifikat: 9001_14001 Rexel

Rexels åtaganden, insatser och lösningar för att bidra till att minska klimatförändringarna
1.Energieffektivitet, en viktig drivkraft för en ekonomi med minskade koldioxidutsläpp
2.Rexel ger konkreta lösningar för klimatskydd
3.Rexels miljöprestanda och strategi
4.Rexels partnerskap för klimatet

Länk till ”Rexel’s commitments, actions and solutions to help mitigate climate change” (PDF på engelska)

Etiska regler

Rexel förutsätter att de anställda alltid agerar med integritet och på ett etiskt korrekt sätt. Detta för att bevara det ömsesidiga förtroendet och respekten från kunder, aktieägare, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och samhället. Rexels etiska guide utvärderas varje år för att mäta resultatet och för att behålla drivkraften för att ständigt utveckla den.

Länk till Rexels etiska guide: Etisk guide

Rexel Group
I mer än 40 år har Rexel vuxit, framför allt genom att förutse framtida behov på sina marknader och hos sina kunder. Att ligga steget före med innovativa lösningar för elförsörjning inom sektorerna industri, kommersiella fastigheter och privata bostäder,

A World of Energy

A World of Energy

Vi tar täten inom förnybar energi, miljövänliga och smarta paketlösningar som energieffektiviserar Sverige.