Våra kunder

Bygg och Fastighet

Vi erbjuder ett brett sortiment av energismarta produkter, lösningar och tjänster. Kundsegmentet omfattar fastighetsbolag, allmännyttan (HBV), facility management och Prefab och vi har lösningar för alla miljöer och byggnader.

Vi tittar på alla delar av fastigheten och utför konsultering för energismarta, verktygslösa och effektiva belysningsarmaturer samt att vi tar fram energikalkyler vid behov. En annan viktig del vi arbetar med är förnybar energi i form av solenergi och laddsystem för ett hållbart, miljövänligt och mer ekonomiskt fastighetsägande.

Vill du komma i kontakt med oss på Bygg & Fastighet? Skicka ett e-mail till: hakan.pettersson@rexel.se