Erbjudande

Belysning

Rexel är marknadsledande inom belysning och belysningslösningar i vår bransch. Vi har ett stort sortiment från ledande leverantörer och vi har hög kompetens inom området. Vi arbetar också proaktivt med energianalyser och rätt lösningar ur ett långsiktigt perspektiv.

Stigande energipriser och hårdare miljöregler är starka drivkrafter för energioptimering. Genom att analysera anläggningar och göra kloka investeringar kan energikostnaderna minskas och underhållskostnaderna optimeras. Vi behovsanpassar belysningslösningen till din fastighets användningsområde, till den aktuella miljön och till de människor som vistas där. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för dina specifika behov. Resultatet blir stora förbättringar av ljusmiljön och drift- och underhållsfördelar med förvånansvärt korta ekonomiska återbetalningstider. Samtidigt bidrar den nya moderna belysningsanläggningen till en betydande minskning av fastighetens miljöpåverkan.

Varför anlita oss till din energianalys?
I vår position på marknaden som elgrossist har vi möjligheten att välja bland alla branschens ledande tillverkare och är samtidigt fabrikatsoberoende. Vi har några av branschens mest erfarna och kompetenta belysnings/energi-projektörer i vårt hus. Det stannar inte vid att bara ta fram en bra lösning – vi har som mål att i varje unikt fall utarbeta den bästa lösningen för varje kunds specifika behov.

Identifierar möjligheter
En energianalys innebär att vi tillsammans går igenom anläggningen för att identifiera vilka möjligheter som finns för energieffektivisering och förbättringar i kombination med ett effektiviserat underhåll. Vi ger en helhetsbild där energianalysen blir underlag innan ett investeringsbeslut tas. Generaliserat kan man säga att av en befintlig belysningsanläggnings totala kostnad under dess livslängd står investeringen för ca 10% samt energi och underhåll för resterande 90%.

Resultat
Resultatet av en energianalys är ett beslutsunderlag bestående av ett konstruktörsbrev och en livscykelkalkyl som ger en tydlig bild av vilka effekter den föreslagna investeringen leder till.

 Så här går det till!

1. Belysningsinventering
Vi går igenom och kartlägger den befintliga anläggningen. Vi sätter oss in i verksamheten och hur lokalerna är avsedda att användas. Vidare identifieras behoven av förändringar. Vi kartlägger vilka önskemål och aspekter som finns från verksamheten och förvaltaren av anläggningen.

2. Lösningsförslag
Ett förslag till lösning tas fram som väger in alla viktiga faktorer. Vi ser till helheten i form av belysningsergonomi, ljusbehov, hållbarhet, energianvändning, underhåll och kvalitet.

 3. Leverans och installation
Vi har hela logistikkedjan och ombesörjer leveranser. Genom vårt rikstäckande kontaktnät av professionella elinstallatörer ser vi till att belysningsanläggningen blir installerad och driftsatt.

4. Uppföljning och erfarenhetsåterföring
Efter genomförd installation görs en uppföljning för att få återkoppling på vårt arbete och den levererade lösningen.