Erbjudande

Finansieringstjänster

Vi erbjuder flera olika finansieringstjänster som vänder sig till olika kundsegment med olika erbjudanden. Med bra valmöjligheter i finansieringen är vi med och driver försäljningen och utvecklingen framåt för våra kunder.

Att erbjuda våra kunder flexibla och innovativa tjänster och produkter inom området finansiering är en del i vårt helhetserbjudande. Vi samarbetar med välkända företag som tillsammans med oss erbjuder service och tjänster som ger ovanligt bra möjligheter för våra kunder och våra kunders kunder. Våra tjänster omfattar olika former av delbetalning för företag och konsumenter, moderna betalverktyg, kreditservice, fullgörandegarantier och investeringsfinansiering.

Kreditservice
Kreditservice består av tre fristående tjänster som alla minskar administrationen och stärker likviditeten. Du får snabbare betalt och frigör tid. Välj den eller de tjänster som bäst passar ditt verksamhetsbehov.

Fakturaköp
Fakturaköp är ett sätt att minska risk och finansiera tillväxt. Det ger förbättrad likviditet, mindre administration och hög flexibilitet. Sälj alla eller vissa av dina fakturor mot en avgift på 2–4 % (du får 96–98 % av fakturans värde).

Fakturaservice
Fakturering och påminnelser för sena eller uteblivna betalningar sköts av en extern partner. Fördelen är ett enkelt och effektivt sätt att flytta tid från administrationen. Mot en fast månadsavgift tar vår partner hand om företagets hela fakturering och påminnelsehantering.

Inkasso
Det kostar tid och pengar att kräva in uteblivna betalningar. Med inkassotjänsten undviker du kundkonflikter och säkerställer betalningar.

Delbetalning för företag (juridiska personer)
Slutkunder kan delbetala investeringar inom belysning, solenergi, laddsystem, fastighetsautomation, larm/säkerhetsinstallationer mm. Finansiering gäller både produkter och installation. Bra finansiering ger möjlighet att ta beslut om en investering som inte är budgeterad utan att det påverkar likviditeten. Fördelen är att du snabbt får betalt vilket förbättrar ditt företags likviditet. I många fall kan lånet delbetalas med den minskade energiförbrukning som installation medför.

Har du en företagskund som vill finansiera en investering genom delbetalning kontaktar du oss och talar om vad kunden vill finansiera.

 • Produkter och installation kan ingå, minst 50% av totalsumman ska vara material.
 • Investeringskostnaden ska överstiga 20 000 kr. Det finns ingen maxgräns.

Villkor:

 • Sedvanlig kreditprövning görs.
 • Återbetalningstid på 24–60 månade
 • Räntesatsen sätts vid varje enskilt tillfälle beroende av lånets storlek, återbetalningstid och kreditvärdighet.

Fördelar för slutkunden:

 • Delbetalning upp till 60 månader
 • Underlättar investeringsbeslut
 • Frigör kapital
 • Energibesparing kan delbetala finansieringen

Delbetalning för våra kunder
När du som installatör står i begrepp att investera i lite dyrare produkter som till exempel fibersvetsar, fiberblåsutrustning, datanätsinstrument eller andra mätinstrument kan du delbetala dessa genom oss. Vi finansierar till exempel dyrare mätinstrument för koppar/fiber, exempelvis Fluke/Lantek, fibersvetsar, OTDR-instrument och fiberblåsutrustning men också elverktyg. För en nyetablerad elinstallatör innebär en hel uppsättning elverktyg en betydande kostnad som underlättas genom delbetalning. Du binder inte kapital och får kontroll på kostnaderna. När det gäller dyrare mätinstrument finns även ett upplägg för leasing.

 • Underlättar kostsamma investeringar
 • Ingen bindning av kapital
 • Delbetalning med vald återbetalningstid
 • Vid leasing kan instrument/utrustning bytas vid leasingtidens slut

När krediten, alternativt leasingupplägget är på plats och avtal är skrivet levererar vi instrumentet, verktygen etc. Vår partner övertar ansvaret för dina betalningar.

 • Sedvanlig kreditprövning görs.
 • Återbetalningstid på 24–60 månader.
 • Räntesatsen sätts vid varje enskilt tillfälle beroende av summa, återbetalningstid mm.

Delbetalning för konsument
Till privatpersoner som vill investera till exempel i en solcellsanläggning, laddstation för elbil, funktioner för ett smart hem eller ett kamerasystem/trygghetslösning erbjuder vi två olika möjligheter till delbetalning, dels kontofinansiering och dels investeringslån. Via vår partner kan din kund att ansöka om kredit. Svaret får du omgående och hanteringen är enkel. Konto är en kredit utan säkerhet som kan återanvändas. Till varje konto kan ett eller flera kort kopplas. Kortet fungerar på miljontals inköpsställen världen över. Kunden kan på ett och samma konto göra flera köp till olika delbetalningsvillkor som redovisas på en samlingsfaktura månaden efter inköpen. Krediten, belopp mellan 2 000 kr – 100 000 kr, löper till dess att kunden eller vår partner säger upp den. Kunden kan välja att slutbetala utan extra avgift. Investering mellan 25 000 – 200 000 kr kan finansieras med ett investeringslån. Du hjälper kunden att ansöka om lånet via vår partner och får svar direkt. Kunden väljer återbetalningsmodell och vilken återbetalningstid som passar. Ingen säkerhet krävs.

Mobilgirot – ett modernt betalverktyg
MobilGirot är ett nytt och modernt sätt att ta betalt och som fungerar oavsett faktureringssystem. Det ersätter andra giron med en snabb, flexibel och säker betallösning och hanterar även ROT och RUT snabbt och enkelt. Fler och fler tjänster digitaliseras, t.ex fakturering, avtalshantering med e-signering m.m. Utmaningen för de flesta företagare är att hinna med administrationen och att ta betalt. Fokus är ofta på att utföra tjänsten eller servicen. Det är här MobilGirot kommer in och förenklar, skapar flexibilitet och snabbar upp processen. Via en enkel inloggning i tjänsten kan den som sköter faktureringen/betalningen (flera medarbetare kan ha tillgång till MobilGirots tjänst) på ett enkelt sätt ta betalt av kunden direkt.

MobilGirot är motsvarigheten till ett vanligt bankgiro med skillnaden att tjänsten integreras digitalt med kundens system och arbetsmetoder. Betalande kund får alltid SMS med betalningsunderlag och kan valfritt välja på vilket sätt de vill betala; faktura betal-/ kreditkort, banköverföring eller Swish. Dessutom behöver ditt företag ingen kortläsare/terminal med betaltjänsten. Kontot är gratis och kostar bara när det används i form av transaktionsavgift. Lägg till fritt antal medarbetare, ge behörighet och låt dem ta betalt direkt på plats via telefonen. Alla inbetalningar kommer till mobilgirokontot och du får dagsrapporter för bokföring automatiskt.

Mobilgirot fungerar i dator, mobil eller platta och det spelar ingen roll vilket fakturasystem som används. Vi erbjuder kostnadsfria extrafunktioner som anpassar ditt MobilGiro-konto efter dina behov. Exempelvis kan du spara och nå kundens uppgifter direkt i molnet och skicka elektronisk följesedel med din faktura. ROT och RUT hanteras snabbt och enkelt enligt nya dataförordningen GDPR. Automatisk fil för ersättning till skatteverket.

Investeringsfinansiering
Fyra av fem jobb i Sverige skapas av småföretag. Men finansiering är en utmaning och håller tillbaka tillväxten. I samarbete med vår partner hjälper vi våra kunder att underlätta investeringar i den egna verksamheten. Hos vår partner samlas tusentals långivare som tävlar om att få låna ut pengar till företag. Vi erbjuder konkurrenskraftiga räntor på krediter från 100.000:- och uppåt. Ansökningsprocessen sker helt digitalt. Villkoren är flexibla och sätts helt av dig. Du väljer belopp, löptid och amorteringstakt. Resten tar vår partner hand om. Detta är ett alternativ till de traditionella bankerna. På en digital marknadsplats erbjuds en snabb, enkel och flexibel låneprocess.

Pengarna lånas ut av privatpersoner och företag, utan traditionella mellanhänder. Det ger en ny lånemarknad med engagerade långivare. Vi kallar det en marknadsplats för företagslån. Du presenterar dig själv och ditt företag och startar din auktion när det passar dig. Hos vår partner samlas tusentals långivare som finansierar ditt lån genom att lägga bud i en aktion. På så vis tävlar de om att erbjuda dig den lägsta räntan. När budgivningen är slutförd tar du ställning till erbjudandet i lugn och ro och när lånet är fyllt bestämmer du om du vill ha lånet eller inte.

Fullgörande- och garantitidsgaranti
Entreprenadkontrakt innehåller ofta i enlighet med Allmänna Bestämmelser ett krav på att entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren som garanterar åtagandet under fullgörandetiden och/eller garantitiden. Oftast ställer beställaren krav på en kombinerad fullgörande- och garantitidsgaranti som är att likställas med en bankgaranti.

Fullgörandegarantin skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören går i konkurs och inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till godkänd slutbesiktning.

Garantitidsgarantin skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sina åtaganden under garantitiden. Det finns inga generella krav på säkerheter och garantin binder inte upp rörelsekapital. Via oss tecknas ett förmånligt avtal av försäkringsavtal. Du får tillgång till en onlineportal för enkel administration där du beställer garantier och tar ut garantibrev elektroniskt med en leveranstid på 1-24 timmar. Du får också fullständig överblick av din garantiportfölj, avtal och fakturor.

Har du frågor om våra finansieringstjänster är du välkommen att maila oss på finanstjanster@rexel.se eller ringa till Cecilia Larsson på telefon 08-556 214 27.