Erbjudande

Hem & Fastighetsautomation

Om vi ser fastigheten med alla dess funktioner som ska fungera som ett nätverk, skulle vi idag aldrig acceptera olika kabelsystem för olika typer av kommunikation.

Idag bygger man ett nätverk, en struktur där olika typer av trafik samsas, t.ex. telefon, data, bilder, videoöverföring med mera. Det finns många behov och viljor, många beslut som ska fattas och förmedlas vidare till olika platser. Detta sker i det dolda utan att vi behöver bry oss om det bortsett från när anläggningen planeras eller ska byggas om.

Faktum är att en stor andel av besluten fattas i helt isolerade grupper med egna transportvägar. Vid en närmare granskning skulle installationen få ett flertal nedslag och anmärkningar på grund av bristande kommunikation. Trots det fattas dagligen felaktiga beslut där transportvägarna är oekonomiska och vid förändringar krävs nya vägar eftersom de befintliga är privat egendom. Borde det inte finnas, precis som i nätverket, ett kollektivt vägnät där trafik kan samsas och system utbyta information? Det är ingen dum idé, och som de flesta bra idéer så finns den redan.

KNX är standarden som stöds av världens ledande tillverkare av elinstallationsmaterial, det bygger på standardiserad kommunikation på ett gemensamt ledningsnät. När apparater talar samma språk finns det inte längre någon ursäkt för att luftkonditioneringen kyler det radiatorerna värmer upp eller att belysningen är tänd när huset är tomt.

Sätt tankarna i rörelse
Du kanske äger, förvaltar eller arbetar med uppförande och underhåll. Ägna lite tid till att ta reda på om KNX kan vara lämpligt för dig eller ditt projekt. Byggbranschen utvecklas ständigt mot effektivare metoder och material för bättre arbetsmiljö och effektivare fastighetsunderhåll. Med rätt kunskap är det lätt att skapa flexibla lösningar som spar både tid och pengar.

Kunskap som kan återvinnas
Hur mycket kunskap går inte till spillo när tekniken förändras? KNX grundprinciper har varit desamma i över 20 år i form av EIB och tankesättet är här för att stanna. Som elprojektör eller installatör kan man arbeta med fokus mot ett speciellt område eller brett med kunskap om flera delsystem. Oavsett vilket är det samma grundkunskaper som krävs, resten är tillämpningar. När man väl har en stadig grund att stå på är det enklare att ta sig an nya utmaningar och enklare att bredda sina åtaganden. Med KNX som grund har du paletten att skapa professionella lösningar för belysnings-, klimat och solskyddslösningar.

Tänk smått, tänk stort – tänk KNX
En kabel är en kabel oavsett om den installeras i en industri eller i ett fritidshus. Detsamma gäller KNX, väglaget är detsamma även om målen kan skilja sig åt. Behöver man några enkla styrfunktioner kan man med fördel använda KNX, är målet att integrera ett flertal system eller funktioner i en tekniskt avancerad byggnad går det lika bra, det är fortfarande bara en och samma ledning. Med KNX öppnas helt nya möjligheter, använd dessa möjligheter med förnuft. Låt funktionen vara målet och KNX vara medlet.

Vill du veta mer om hem- och fastighetsautomation? Ladda ner vår broschyr som pdf här.