Erbjudande

Solenergi

Rexel är en av världens största distributörer av solenergiprodukter och har många års erfarenhet. Vi tror på solen som energikälla för att klara Sveriges målsättning att ställa om till förnyelsebar energi.

En klimatsmart investering i solenergi återbetalas på relativt kort tid. Med de bidrag och incitament som finns idag förkortas den tiden ytterligare. Vi har under lång tid byggt kompetens inom området och erbjuder både produkter och tjänster med bra garantier från trygga leverantörer.

Marknaden för solenergi växer kraftigt och vi ser en ökad efterfrågan både från privatpersoner och företag. Det kan vara av miljöskäl man väljer solceller men framförallt är det ekonomiskt lönsamt att generera el från solen oavsett om det gäller ett villatak eller en stor mark- eller takplacerad anläggning. För dig som inte arbetat med installation av solenergi har vi kurser där du får kunskap för att kunna nya affärer oavsett vilka dina kunder är. Vi har lokal kompetens på Selga & Storel men också en central teknikavdelning som hjälper dig med ditt projekt.

Vill du veta mer om solenergi? Ladda ner vår broschyr som pdf här.