Hållbarhet

Agenda 2030

banner-Agenda2030-620x150

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. (Källa: regeringen.se)

På Rexel Sverige har vi inlett arbetet med Agenda 2030 genom att skapa ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet som vi kallar för EnergiinitiativetDetta initiativ har vi kopplat till mål nr 7.

 Hållbar energi för alla 

Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad. 

 

Vi har även andra mål och initiativ som tangerar de nationella målen, som exempelvis:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Genom att vi deltar i branschorganisationer som driver utveckling, exempelvis Power Circle och EEF. Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation – en sammanslutning för framtidsfrågor. EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier.

Vi har också interna mål som driver utveckling mot Agenda 30 mål exempelvis våra miljömål. Våra miljömål är att skapa fler laddpunkter och mer energi från solceller.

Dessa mål ligger i linje med Agenda 30 mål 11 och 13.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 

 

Bekämpa klimatförändringar

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.