Hållbarhet

EcoVadis

banner-EcoVadis-620x150

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. De betygsätter 150 inköpskategorier i 110 länder och metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN: s Global Compact och ISO 26000. 

EcoVadis utvärderar sociala, miljömässiga, arbetsrättsliga och etiska ställningstagandeTillsammans med våra leverantörer så arbetar Rexel för att bidra till att arbeta hållbart i affärer. Vi ställer tydliga krav i alla leverantörs-kontrakt. Uppföljning av leverantörer sker genom att större leverantörer utvärderas genom att man deltar i en utvärdering i EcoVadis.

Vårt mål är att 80% av den volym som vi levererar ska komma från leverantörer som är utvärderade av EcoVadis, och att alla dessa leverantörer ska uppnå minst bronsnivå.