Hållbarhet

Hållbarhet

Hallbarhet-banner-webb-620x180

Koldioxidutsläppen ökar, havsnivåerna stiger och atmosfären blir varmare. Att få ner energianvändningen är mycket viktigt för en mer hållbar utveckling, samtidigt som tillgång på energi är en förutsättning för samhällsutvecklingen.

En stor del av vår verksamhet bygger på att bidra till att lösa miljöekvationen med bibehållen kund- och affärsnytta.
Vi erbjuder energieffektiva produkter och lösningar och samordnar frakter för att minimera de totala transporterna för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015 samt anslutna till FTI, El-Kretsen och Batteriregistret. Självklart är vi måna om att minska miljöpåverkan av vår egen verksamhet.
Se vårt ISO-certifikat här.

Rexels åtaganden, insatser och lösningar för att bidra till att minska klimatförändringarna sker på global och lokal nivå. Våra globala åtagande för hållbar utveckling:
 – Utveckla energieffektiva lösningar för våra kunder och för samhället som helhet
 – Främja hållbarhet i vår värdekedja
 – Förbättra social och miljömässig prestanda i vår verksamhet
Våra åtaganden till 2020 är bl.a. att dubblera vår försäljning av energilösningar, att minska vår volym av direkt inköp med 80% baserat på hållbarhetskriteria.