Hållbarhet

Hållbarhet

Koldioxidutsläppen ökar, havsnivåerna stiger och atmosfären blir varmare. Att få ner energianvändningen är mycket viktigt för en mer hållbar utveckling. Den energi som vi trots allt behövermåste på sikt vara fossilfri. Samtidigt som tillgång på energi är en förutsättning för samhällsutvecklingen. En ekvation som inte är helt enkel att lösa. En stor del av vår verksamhet bygger på att bidra till att lösa miljöekvationen med bibehållen kund- och affärsnytta. 
 
Rexel arbetar både nationellt och internationellt med sitt hållbarhetsarbete. 
Vissa delar styrs av vår gemensamma hållbarhetsavdelning i Paris, andra styrs nationellt av Rexel Sverige. Det är två kugghjul som kuggar i varandra. 
 
En viktig gemensam värdering är att hållbarhet är viktigt. För kunder, leverantörer och personal. Det är viktigt att alla bidrar efter bästa förmåga när det gäller hållbarhetsfrågor. 

Ni kan läsa mer om vårt internationella arbete: