Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Rexel Sverige AB tillhör Rexel Group. Rexel är en koncern med verksamhet i många länder över hela klotet. Rexel genomför sin hållbarhetsredovisning gemensamt för hela koncernen och den hittar du här.

hallbarhetsredovisning