Hållbarhet

Konfliktmineralpolicy

Rexel har en gemensam Konfliktmineralpolicy som omfattar alla bolag i koncernen.

2021 träder en ny europeisk lagstiftning gällande konfliktmineraler i kraft. Denna lagstiftning innebär att exempelvis tillverkare av elektronik och smycken kan behöva ta reda på och redovisa om deras produkter innehåller konfliktmineraler, dvs mineraler vars utvinning stödjer konflikter.

Enligt amerikansk lagstiftning ska alla börsnoterade amerikanska företag som kontrolleras av SEC (den amerikanska finansinspektionen) redovisa varifrån de köpt fyra mineraler: tenn, tantal, wolfram och guld. Dessa mineraler utvinns till en del i Kongo-Kinshasa och nio kringliggande länder, där pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera pågående konflikter.