Hållbarhet

Rexel Foundation

Vi driver en fond som har till uppdrag att förbättra tillgången till klimatsmart energi för alla.

Sedan starten driver vi 70 projekt i över 20 länder vilket har påverkat över 150.000 människor. Fonden stödjer handlingar som underlättar tillgång till effektiv och hållbar energi, kampen mot bränslefattigdom, utvecklar lösningar inom förnybar energi och finansiering, uppmuntrar energiomställning och ny teknik samt informerar och utbildar om energiövergången. Det finns 4 olika fokusområden:

  • Gemenskapsprojekt som främjas av föreningar och icke-statliga organisationer som uppmuntrar och arbetar med de mest utsatta samhällena för att hantera sin energiförbrukning och förbättra sina levnadsvillkor.
  • Sociala innovationsprojekt som drivs av sociala entreprenörer som utvecklar nya ekonomiska modeller.
  • Kunskap och läroprojekt som omfattar projekt som skapas av forskare och experter inom energieffektivitet som delas med allmänheten.
  • Medarbetarprojekt som är initiativ som sponsras av koncernens anställda.

I Sverige har vi ett samarbete med Ingenjörer utan gränser och ett projekt i Kamerun (en flickskola) där vi har sponsrat med en solcellsanläggning för att tillse en stabil energiproduktion.

Läs mer om Rexels hållbarhetsarbete här (nedladdningsbar pdf på engelska)