Hållbarhet

Supplier Code of Conduct

banner-CoC-620x150

I uppförandekoden för leverantörer formaliseras de åtaganden Rexel Sverige förväntar sig av sina leverantörer avseende etik, respekt för de mänskliga rättigheterna, skydd av de anställdas rättigheter, miljöhänsyn samt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.

Genom att följa denna uppförandekod åtar sig leverantören att respektera och realisera, och även säkerställa att de egna leverantörerna, underleverantörerna och tjänsteleverantörerna respekterar och realiserar, alla principer som anges däri i enlighet med avtalsenliga åtaganden och tillämpliga lagar och regler.