Hållbarhet

UN Global Compact

banner-Global-Compact-620x150

Rexel är ansluten till FN:s Global Compact-initiativ och främjar goda arbetsvillkor och hänsynstagande till miljö och etik.