Hållbarhet

Våra etiska riktlinjer

Inom Rexel förutsätts att alla anställda alltid agerar med integritet och på ett etiskt korrekt sätt.

Detta för att bevara det ömsesidiga förtroendet och respekten från kunder, aktieägare, leverantörer, medarbetare, samarbetspartners och samhället. Rexels etiska guide utvärderas varje år för att mäta resultatet och för att behålla drivkraften för att ständigt utveckla den.

etisk-guide

Läs mer om våra etiska riktlinjer här (nedladdningsbar PDF)