Om oss

Energiinitiativet – ett samarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet

Energiinitiativet är ett gemensamt hållbarhetssamarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet, där målet är att reducera energiförbrukningen för föreningsägda anläggningar runt om i Sverige.

Rexels sociala engagemang, med blicken på det globala FN-målet nr 7 ”hållbar energi för alla”, innebär att vi har startat ett nytt energiinitiativ tillsammans med Svenska Fotbollförbundet.

Målsättningen är att reducera energiförbrukning, och därmed kostnader, för fotbollens 1500 föreningsägda anläggningar. Det bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer resurser på att utbilda barn och ungdomar.

För att beviljas stöd till ”Energi-initiativet” ska föreningen äga eller ha ett driftsansvar för anläggningen som ansökan avser.

Vi kommer att fokusera arbetet kring fotbollsanläggningar genom att erbjuda energimätningar, energieffektivisering, solceller och solpaneler samt olika lösningar och tjänster för elbilsladdning. Rexel kommer projektera, och med hjälp av sitt partnernätverk även erbjuda hjälp med montage och installation och underhåll av både installationer av solceller och laddstolpar.

Gislaved IS sparar 90% av energikostnaderna med hjälp av Rexel och Energiinitiativet.

Läs mer om våra erbjudande på hållbara energilösningar här.

Vill du göra en energiutvärdering i din förening?

Kontakta Fredrik Gunnarsson på 033-23 77 60 eller via e-mail: fredrik.gunnarsson@rexel.se för mer information.

Läs mer hos svenska fotbollsförbundet om hur du anmäler din förening: https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/sok-medel/energi-initiativet/

Energiintiativet_goal7_full_width