Om oss

Gislaved – Mer belysning för mindre pengar

Ett lyft för miljön, elräkningen – och ungdomsfotbollen. Rexel har sett till att den nya belysningen i Gislaveds IS inomhushall gör alla till vinnare. ”Helt fantastiskt, vi sparar 90 procent på energin”, säger fotbollsklubbens ordförande Bosse Linde.

A20.0916-0305-4_600x300

Fotboll är den största idrottsaktiviteten i Sverige. Det finns 3 000 fotbollsföreningar och närmare 2 000 anläggningar där energi är en stor del av klimatavtrycket. Svenska Fotbollförbundet samarbetar med Rexel för att minska energiförbrukningen för föreningsägda anläggningar.

Vi har ett stort ansvar att göra det vi kan för att påverka en hållbar utveckling, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

För små idrottsförening kan det ibland vara tufft att få allt att gå ihop. Många anläggningar behöver renovering och skötseln tickar alltid pengar. Gislaveds Idrottssällskap, med drygt 400 barn och ungdomar i totalt 19 lag, är inget undantag. Inne i fotbollsklubbens konstgräsklädda inomhushall lyste bara vartannat av lysrören och elräkningen var tung att ta.

A20.0916-0194-3- Vi hade länge velat byta vår gamla energislukande kvicksilverbelysning, både för miljöns och ekonomins skull. En elräkning på 150 000 om året skär i hjärtat på små föreningar, säger fotbollsklubbens ordförande Bosse Linde.

Bosse Linde såg en annons om Rexels och Svenska Fotbollförbundets satsning Energiinitiativet där fotbollsklubbar kan söka bidrag till en energibesparing på sin anläggning.

Rexel gjorde en energiinventering och livscykelkostnadsanalys där det framkom att det gick att spara minst 90 procent av energiåtgången och att investeringen betalar sig inom ett år och nio månader.

- Besparingen kan bli ännu större om man räknar med att rörelsesensorerna slår av ljuset när ingen är där, säger Håkan Pettersson, ansvarig för Rexels regionsäljare inom belysning.

Den energisnåla belysningen blir en vinnare på många sätt: miljön, elräkningen och barn- och ungdomsidrotten som får mer pengar.

Led-belysning är energisnåla, det är energieffektivisering. Från kommunalt håll är det oerhört bra när vi inte behöver ta så mycket av våra resurser. Det är hållbarhet både här och nu och på lång sikt, säger Anna Gamlén, fritids- och folkhälsochef Gislaveds kommun.

Energieffektiva lösningar
Energiinitiativet är ett gemensamt hållbarhetssamarbete mellan Rexel och Svenska Fotbollförbundet, där målet är att reducera energiförbrukningen för föreningsägda anläggningar runt om i Sverige. Rexels sociala engagemang ingår i globala FN-målet nr 7 ”hållbar energi för alla.”

Målsättningen är att reducera energiförbrukning, och därmed kostnader, för fotbollens föreningsägda anläggningar. Det bidrar i sin tur till att föreningarna kan lägga mer resurser på att utbilda barn och ungdomar.

När det gäller energieffektivitet för fastigheter erbjuder Rexel både energianalyser och energimätningar samt säkerställer installationen av ny belysning. Genom tjänsten Rexolution kan fastighetsägare också administrera de energieffektiviserande åtgärderna. Läs mer på Rexolution.se

Se en video om Gislaved, Rexel och Fotbollförbundets satsning Energiinitiativet