Om oss

Våra medlemsskap

Medlemskap

SEG

Vi är medlemmar i SEG som administrerar våra och andra elgrossisters gemensamma produktdatabas. Vi underlättar för installatörer, grossister och fabrikanter genom att tillhandahålla E-nummer. Läs mer på www.seg.se.

EEF
EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

Medlemmar i EEF kan vara företag som arbetar med energieffektivisering i slutanvändarledet, i distributionsledet eller med teknik som minskar effekttoppar i energisystemet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Våra viktigaste områden inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler. EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee.

Läs mer om EEF här.

KNX Sweden
Sedan ett par år tillbaka är vi aktiva medlemmar i KNX Sweden som är en underavdelning till KNX Association som är grunden och ägaren av KNX-tekniken. KNX-tekniken är en världsomfattande standard för alla applikationer i hem och fastighetsautomation – från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vattenkontroll, energiövervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio/video och mycket mer.

KNX är den globala standarden för hem- och fastighetsautomation med en tillverkaroberoende design och driftsättningsverktyg (ETS), med en komplett uppsättning kommunikationsmedia som stöds (TP, PL, RF och IP) samt en komplett uppsättning av stöd av konfigurationslägen (system och enkla läge). KNX är godkänd som en europeisk standard (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och en internationell standard (ISO / IEC 14.543-3).

Läs mer om KNX Sweden här.

Power Circle
Power Circle samlar ett stort antal företag från alla delar av energibranschen kring relevanta framtidsfrågor såsom elektrifiering av fordonssektorn, framtidens elnät och lagring av energi. Bland partnerföretagen finns energiföretag, tillverkare av produkter för elnät, laddinfrastruktur, solenergi och energilagring samt tjänsteleverantörer och lärosäten. Vi sprider information, synliggör elens fördelar, utbildar och påverkar beslutsfattare, skapar ny kunskap och utforskar relevanta framtidsfrågor.

Läs mer om Power Circle här.