Showroom

Belysning Rexels lager i Jordbro

Rexel byggde under 2015-2016 ett helt nytt centrallager. Den totala lagerytan som belyses uppgår till ca 14.000m2. Belysningsutmaningen gick ut på att optimera ljusmiljön för personalen och samtidigt begränsa energiförbrukningen.

Lösningen
Ljuset från LED-armaturerna har utöver den kraftigt förbättrade arbetsmiljön även givit en kraftigt reducerad miljöpåverkan med avsevärt lägre energiförbrukning och reducering av koldioxidutsläpp och kvicksilver. Tillverkningen av armaturerna är gjord i en modern fabrik med mycket energisnål produktionsprocess och med återvinningsbart material och återvinningsbara komponenter.

Resultatet
Total installerad effekt (lagerdelen) 59,5kW = 4,27w/m2. Uppskattad energibesparing med dynamisk ljusstyrning i anläggningen uppskattas till uppemot 50% extra i förhållande till installerad effekt (beroende på aktivitetsgraden i truckgångarna). Kraftigt förbättrad ljus/arbetsmiljö för Rexels personal. Belysningen kontrolleras med ”dynamisk ljusstyrning” vilket ytterligare minskar förbrukningen. När ingen aktivietet sker i truckgångarna dimmar armaturerna ner till 10% av fullt ljusflöde för att efter inställd eftergångstid släcka helt.

Jordbro Rexel (002)