Showroom

Belysning XL-Bygg i Kramfors

Rexel fick tillsammans med Bravida Sverige AB i uppdrag att uppgradera belysningsanläggningen i fastigheten för XL-byggs behov, att driva byggvaruhandel. Avsikten med belysnings- uppgraderingen var dels att förbättra ljusmiljön och dels att anpassa funktion och drift till den nya verksamheten i fastigheten. Allt med fokus på god belysningsergonomi och minimal energiförbrukning.

Lösningen
93st 2x58w och 93st 3x58w befintliga lysrörsarmaturer byttes ut mot nya, moderna, flimmerfria, LED armaturer (Zebra Industri 86w 4000K) Istället för att som tidigare driva samtliga armaturer på maximal, kontinuerlig belastning delades anläggningen in i 5 zoner som styrs av närvarodetektorer (tänd släck). En LCC kalkyl upprättades för att ge vägledning till besparingstal och totalvärde för investeringen.

Resultatet
XL-bygg har fått en verksamhetsanpassad belysningslösning i en lokal där det tidigare drevs annan verksamhet. Lösningen är efter en tids drift mycket uppskattad avseende såväl ljusmiljö, belysningsergonomi som ur drift och skötselperspektiv. Anläggningen framhålls som ett föredöme och en exempelmodell inom XL-bygg Fresks för framtida belysningsuppgraderingar.

  • Återbetalningstid på investeringen: 4,5 år
  • Energibesparing emot tidigare installerad effekt uppgår till 72%
  • Koldioxidbesparing: 15 år 22.576kg  CO2
  • Specialanpassad belysningslösning optimerad för verksamheten i fastigheten
  • Underhållsfri anläggning under 16 års tid.

Lokalen innan belysningsuppgraderingen.

Lokalen efter belysningsuppgraderingen.