Showroom

Bygget av Rexels nya lagerlokaler i Jordbro har startat

Första spadtaget på Rexels nya distributionscenter i Jordbro, Haninge kommun har nu tagits. Tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg och Skanskas affärsområdeschef MO Henrik Ahnström, satte Joakim Forsmark spaden i jorden för Rexels stora satsning.

Vid spadtaget talade kommunstyrelsens ordförande och Skanskas affärsområdeschef om samarbete och vikten av satsningar i Storstockholm. Även Rexel Sveriges VD invigningstalade:

–          Detta spadtag är en milstolpe för REXEL i Sverige och vår fortsatta expansion med ett nytt effektivt lager. Vi kommer med detta att lägga grunden gör en fortsatt stark utveckling och vi gör det i en spännande och växande kommun. Det är min förhoppning att så väl vår personal som leverantörer ska uppskatta detta, sa Joakim Forsmark vid ceremonin som markerar starten på byggandet.

Ett 30-tal intressenter och medarbetare samlades i Jordbro för den officiella byggstarten. Inflyttning är beräknad till v30, 2016.

Jorbro20150909