Showroom

Energieffektivisering av belysning i verkstadslokal

Yrkeslokal Älvservice

Det främsta skälet till att anläggningsföretaget OH Älvservice ville byta ut sin befintliga belysning var att bättra på belysningen och därmed förbättra arbetsmiljön. Efter att ha sett kalkylen med bättre belysning och en energibesparing på hela 53 procent var det ingen tvekan om att man skulle byta till en energieffektiv belysningsanläggning med LED-armaturer.

 

Yrkeslokal; belysning

OH Älvservice vände sig till Storel i Sundsvall och fick rådet att byta ut de befintliga lysrörsarmaturerna mot LED-armaturer. Fördelarna var många. Dels skulle underhållet minska väsentligt, en kostsam post i den här typen av lokal där det krävs både mycket tid och att man använder skylift när ljuskällor behöver bytas eller armaturer underhållas. Dels skulle energiförbrukningen bli betydligt lägre, samtidigt som medarbetarna på verkstadsgolvet fick ett bättre ljus att arbeta i. Att investeringskostnaden var högre än för en konventionell belysningslösning skrämde inte, inte efter att kalkyl presenterats där det framgick att investeringen betalar igen sig redan på två år. Därför tog OH Älvservice beslutet att inte bara se över belysningen i verkstaden, utan i företagets samtliga lokaler.

Lösningen: Byte av lysrörsarmaturer till LED-armaturer

Återbetalningstid: 2,1 år.

Energibesparing: 53 %.

Koldioxidbesparing 20 år: 2 460 CO2/Kg.

Uppskattad investeringskostnad: 110 000 kr (+80 h eget arbete av anställda elektriker).

Total besparing 20 år: 209 000 kr + investeringskostnad.