Showroom

Gröna tekniktjänster med Rexel

Den globala klimatomställningen ställer höga krav på innovations-företag i allmänhet, och de inom energi- och infrastrukturindustrin i synnerhet.

Elgrossistkoncernen Rexel satsar brett på gröna tekniktjänster med särskilt fokus på solenergi och elbilsladdning för olika typer av fastighetsägare.

– Det handlar om att göra fastigheterna redo för framtiden, säger Peter Litzén, försäljningschef.

rexel_native

Marknaden för solenergi är under ständig tillväxt och med sin tjänst Rexolution är Rexel en av världens största distributörer av solenergiprodukter.

– Det finns två anledningar till varför man ska använda solceller. Först och främst vårt gemensamma ansvar för miljön, det är nödvändigt att använda förnybara energikällor för att vi ska uppnå klimatmålen. Men det finns även en ekonomisk aspekt – det är helt enkelt ekonomiskt lönsamt att generera el från solen oavsett om det gäller ett villatak eller en stor mark- eller takplacerad anläggning, säger Peter.

Bostadsrättsföreningen Svanen i centrala Borås installerade under vintern 2020 solceller på sina två huskroppar. Rexels kund Myrås El stod för installationen och projektet visade sig bli mycket framgångsrikt.

– Det har varit ett väldigt bra samarbete! Allt har stämt mot kund och samtliga medverkande är jättenöjda med hela förloppet – från det första förslaget för 1,5 år sedan till färdig installation, säger Janne Espeling på Myrås El.

Samarbete med Svenska Fotbollförbundet
Ytterligare en av Rexels gröna insatser är Energiinitiativet – ett hållbarhets-samarbete tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Med målet att minska energiförbrukningen hos fotbollens 1500 föreningsägda anläggningar.

– Det är ett bra sätt för föreningarna att spara energi, vilket ger lägre driftkostnader. På så sätt hjälper vi omvärlden med minskade miljöutsläpp samtidigt som de får mer pengar över till ungdomsverksamheten, säger Peter.

Elbilsladdning – en väg in mot framtiden
Användandet av elbilar har ökat drastiskt de senaste åren och allt fler biltillverkare övergår nu helt till elbilsproduktion. Detta innebär nya krav på parkeringsplatser med tillgång till el vid köpcentrum och kontorskomplex såväl som hos bostadsrättsföreningar.

Med Rexolutions tjänst hanteras såväl kösystem som kundavtal och plattformen ger dessutom en enkel översikt av vilka som har laddat och för hur mycket. För fastighetsägaren innebär det såväl en ny möjlig intäktskälla som ett steg i rätt riktning när det gäller vårt gemensamma klimatansvar.

– Att installera laddstationer och även solceller kan vara en väg in för fastighetsägare, ett första steg till att göra fastigheterna redo för framtiden, avslutar Peter.