Showroom

Optimerad ljusmiljö på Tunabergsskolan i Uppsala

Då belysningsbeståndet i flertalet av Uppsalas skolor börjar bli ålderstiget och kräver en otillfredsställande hög grad av underhåll samt förbrukar avsevärt mycket mer energi än nödvändigt har Skolfastigheter iscensatt ett omfattande ljusoptimerings- och energieffektiviseringsprogram för stadens skolor. De primära målen är att skapa en förbättrad ljusmiljö för verksamheten samt att energieffektivisera fastigheterna.

 

Montage

Projektet
Rexel Energy Solutions och belysningsleverantören Let it Light AB fick i uppdrag av Skolfastigheter i Uppsala att projektera ny belysning i Tunabergsskolan.
Målet med belysningsuppgraderingen var dels att skapa en optimering av ljusmiljön och samtidigt att kraftigt reducera skolans energiförbrukning.

Lösningen
Den nya anläggningen har med sin för verksamheten specialanpassade belysningsplanering skapat positiv inverkan på verksamheten och elevernas välmående. Genom att energiförbrukningen reduceras med 71% minskar miljöbelastningen och fastighetens utsläpp av koldioxid och kvicksilver kraftigt.

 

wp_tunabergskol_3_JAx171101x0075

Resultatet
Samtliga armaturer i Tunabergsskolan är bytta till moderna ljusregleringsbara armaturer med LED-teknik. För att undvika ”tomgångskörning” av ljuset regleras ljusnivåerna i fastigheten av automationssystem som anpassar ljuset efter aktuella behov. All belysningsplanering har haft som utgångspunkt att möta och överträffa grundläggande belysningsklassningar ur rådande branschstandard, Ljus & Rum.

Summering av LCC kalkyl:

  • Total installerad effekt sänktes från 66,6 kW till 24,9 kW
  • Energibesparingen efter åtgärd förväntas uppgå till 71%
  • Koldioxidbelastningen från fastigheten förväntas reduceras med 38.175 kg över kommande 20-årsperiod
  • Förbättrad ljus/arbetsmiljö för personalen i verkets underjordiska bergrum och servicegångar

Anläggningen omfattar klassrum, studierum & grupprum, korridorer, uppehållsrum, samtliga småutrymmen såsom; WC, förråd, städ, kopieringsrum, lärarutrymmen som lärarrum, personalmatsal, matsal och aula.

Tuabergsskolan