Showroom

Smart integration gör att Derome satsar på Rexolutions laddlösning

Derome, som är Sveriges största familjeägda träindustri, har valt Rexels laddlösning Rexolution till att förse sina olika fastigheter med laddpunkter. Nu kommer alla anställda, kunder och besökare kunna ladda sina elbilar på Deromes alla byggvaruhus och kontor med Rexolution.

derome

Samarbetet är ett bra exempel på hur ett företag snabbt kan etablera ett omfattande laddnätverk, som är till nytta för både egna medarbetare, besökare, boende och inte minst för miljön.

– Att vi kunde koppla laddfunktionen i Rexolution till vårt befintliga larm- och passersystem gjorde beslutet enkelt, säger Patrik Vendelskulle, fastighetsansvarig Derome.

– Att en så stor aktör inom trä- och byggindustrin tar klivet sänder en stark signal om den stora omställning mot en elektrifierad bilflotta, som vi går emot, säger Håkan Hedberg, VD för Rexel Sverige.

Det blir 126 stycken laddpunkter vi kopplat upp i och med den pågående etappen och vi fortsätter att bygga ut laddinfrastrukturen på Deromes fastigheter under de kommande åren.
Daniel Gustafsson Nilsson från Elmontage i Falkenberg AB som är experter på laddboxar har installerat. Han berättar att den största utmaningen har varit projekteringen av varje ställe. Dock så har Derome varit väldigt bra i sitt bemötande så installationerna har gått snabbt och problemfritt.

– Samarbetet med Rexel har funkat exemplariskt. Vi har bollat frågor fram och tillbaka och det har aldrig varit några problem, berättar Daniel Gustafsson Nilsson. Vad gäller elbilsladdnings-uppdrag märker vi ett ökat intresse på privatsidan men även från företag och bostadsföreningar.

Det är flera elinstallatörer som jobbat med installationerna på Deromes byggvaruhus, Fyrstads El har också gjort installationer bl.a. i Landskrona.