Showroom

Solanläggning till yrkesgymnasium

3573740_2048_1152

Viskastrandsgymnasiet, ett gymnasium med yrkesutbildningar i Borås, ville sätta solpaneler på skolans 12 sågtandade tak på en takyta som omfattade hela skolans takyta.

Rexel Energy Solutions och Storel i Borås tog fram ett förslag som accepterades av kommunfullmäktige – det blev en offentlig upphandling där energikalkylen vägde hela 80% av hela upphandlingen. Skolan minskar sin energiåtgång och lösningen är framtagen så att panelerna ska kunna monteras och demonteras av eleverna på el- och energiprogrammet i utbildningssyfte.

 

taket

Lösningen

247 solpaneler av märket LG 285Wp med en total yta av 405 kvadratmeter fördelade på skolans 12 sågtandade tak. 4st invertrar Samil Power 10kW och en Samil Power 25kW-PM för att eleverna ska kunna montera och demontera i utbildningssyfte samtidigt som anläggningen är i drift.

Energibesparingen

Gymnasiets energiförbrukning innan solenergiinstallationen är cirka 900 000 kWh om året. Nu beräknar man att minska årsförbrukningen av köpt elkraft med hela 58 000 kWh per år ner till 840000 kWh. Det är en minskning med cirka 6,4 procent. Så här ser den preliminära beräkningen ut:

  • Tidigare årsförbrukning: 900000 kWh/år
  • Solpanelerna genererar: 58 000 kWh/år
  • Framtida årsförbrukning: 900000 kWh/år
  • Återbetalningstid: 17,4 år
  • Energibesparing: 6,4 %
  • Koldioxidbesparing 20 år: 703660 CO2/Kg
  • Uppskattad investeringskostnad: 750 000 kr
  • Total besparing 20 år: 895000 kr + investeringskostnad