Showroom

Solpaneler på gruppboendet Gasellen

Att ligga 30 procent under Boverkets energikrav var målet när Varbergs kommun byggde det nya gruppboendet Gasellen. För att nå dit har det krävts kreativitet, många små finesser – och två tak med solpaneler. Storel och Rexel Energy Solutions tog fram lösningen för solenergi.

Gruppboendet Gasellen är ett LSSboende anpassat för personer med psykiska funktionsnedsättningar. När Varbergs kommun skulle bygga boendet var kraven höga på energieffektivitet.

Gruppboendet byggdes som ett lågenergihus, med tjocka väggar, välisolerade fönster och ett modernt ventilationssystem för att minimera att värme går till spillo. Alla utrymmen har funktioner som håller nere elförbrukningen – funktioner såsom bl.a rörelsesensorer för belysning, LED-belysning i alla rum, solatubes som samlar upp dagsljuset från taket och överför det genom högreflekterande rör och levererar ner i sällskapsrummet på markplan. Den största energieffektivitetsåtgärden är solpanelerna på gruppboendets tak – här produceras 16 224 kWh per år som ska täcka delar av boendets kostnader för uppvärmning, hushållsel och belysning. Rexel Energy Solutions tog fram lösningen för solenergi.

Solpanelerna:

Gasellen Varberg

Rexel Energy Solutions via Storel tog fram 84 solpaneler av märket TRINA TSM-PC05A 260W. Projektet är gjort på ett cedumtak med både stränginverter och microinvertrar pga skuggproblem. Solpanelerna monterades på två tak. På det ena taket sitter 12 paneler med Enphase-microinverter i ett direkt västerläge, och på det andra sitter 72 paneler i rakt söderläge som är kopplade till en stränginverter inne i elcentralen. De 12 panelerna i västerläge har individuella microinverters så att endast solpaneler som hamnar i skugga försätts ur drift.

De 12 panelerna på det mindre taket i västerläge levererar 3,1 kWp – motsvarande 2 667 kWh per år. De 72 panelerna på det större taket i söderläge levererar 18,7 kWp – motsvarande 16 224 kWh. Total för alla 84 solpanelerna blir det 18 891 kWh årligen.

Vill du läsa mer om Gasellen? Ladda ner artikel i Effekt (PDF)