Showroom

Solpark på Gotland

På en åker på södra Gotland monteras 2000 paneler i en solpark.

Montagesättet gör att marken fortfarande kan användas som betesmark för får, samtidigt som den producerar energi. Montaget görs i optimal vinkel/vädersträck och kopplas in i elnätsägarens transformatorstation. Anläggningen byggs och finansieras av en investerare som driver anläggningen 1 år, sedan skall den säljas i 163 andelar. Varje andel kommer generera 3000 kWh/år i 30 år.

Solenergi på Gotland

Lösningen:
Paneler: Trina PC05 250Wp
Inverters: SMA STP 20000 TLLE
Montagematerial: Solarrope
Årstillverkning: 530 000 kWh
Investeringskostnad: 4 800 000:- exkl bidrag
Energipris: Varierar under året, anläggningen tar
del av elcertifikat.