Showroom

Tekno-Detaljer

Ny LED-belysning och solceller på taket ska göra Tekno-Detaljer AB i Järfälla till Sveriges mest miljövänliga verkstadsföretag. Samtidigt ska satsningarna ge mindre kostnader och större konkurrenskraft. Rexel Energy Solutions tog fram lösningarna.

569 solpaneler av märket LG Mono 295WP Neon X med en total yta av 910 kvadratmeter. Cirka 900 led-armaturer – all belysning i fabriks- och kontorslokalerna är utbytt.

Energibesparingen
Företaget förbrukade tidigare cirka 400 000 kWh om året. Det är normalt för verkstadsbranschen. Nu beräknar man att minska årsförbrukningen av köpt elkraft med hela 270 000 kWh per år ner till 130 000 kWh. Det är en minskning med cirka 67 procent. Så här ser den preliminära beräkningen ut:

  • Tidigare årsförbrukning: 400 000 kWh/år
  • Led-belysningen sparar: 70 000 kWh/år
  • Minskat behov av kyla sparar: 50 000 kWh/år
  • Solpanelerna genererar: 150 000 kWh/år
  • Framtida årsförbrukning: 130 000 kWh/år

rexel_caseteknodetaljer