AR12TR/3K | ARM AVARA LED 12TR 830 | Rexel Sverige