AR12TS/3K | ARM AVARA LED 12TS 830 | Rexel Sverige