606040 | Arm Disc 290 Vit 2700K DALI | Rexel Sverige