3RA6120-0BB30 | STARTKOMB 24V 0,32-1,25 | Rexel Sverige