3RA6250-1BB33 | STARTKOMB 24V 0,32-1,25A | Rexel Sverige