3RA6400-1DB42 | STARTKOMB 5,5KW 3-12A SKRUV | Rexel Sverige