ATV12HU15M2 | FREKV OMR 1-F 230V 1,5KW M KYL | Rexel Sverige