UKE125 15-VP-WD | Installationsenhet rostfri 125 | Rexel Sverige