VQ12057011 | Golvbox VQ12 ytskikt 5mm Grå | Rexel Sverige