VQ06129005 | Golvbox VQ06 ytskikt 12mm Sv | Rexel Sverige