VQ06059005 | Golvbox VQ06 ytskikt 5mm Svart | Rexel Sverige