VR10059005 | Golvbox VR10 ytskikt 5mm Svart | Rexel Sverige